Po co w różańcu powtarzamy „Zdrowaś Mario”? I dlaczego aż 10 razy?

W związku ze średniowiecznymi początkami modlitwy różańcowej istnieje przekonanie, że została ona podarowana św. Dominikowi przez samą Matkę Chrystusa. Oprócz tej nadprzyrodzonej proweniencji Psałterza Maryi, jak zwykła Tradycja określać modlitwę różańcową, można mówić o niej, jako o modlitwie głęboko zreflektowanej teologicznie, tak w zakresie samej jej struktury, jak i koncepcji celu, do którego ma ona prowadzić. Struktura ta zbudowana jest na Słowie Bożym i charakteryzuje się głęboką pokorą. Nie należy do tego rodzaju modlitw, które mimowolnie bądź w pełni świadomie ukazują własne przeżycia duchowe, piękno duszy i wielkość duchowej inwencji samych autorów tych modlitw, nawet najbardziej szlachetnych i pobożnych. Różaniec jest niezwykle ascetyczny. Za swój fundament obiera medytację Mądrości i Miłości Bożej w odniesieniu do Jej zbawczych planów, by wejść w świadomie przeżywaną Komunię z Bogiem. Nic bardziej nie objawia jednak Mądrości i Miłości Bożej jak Słowo Boże. To Ono ...

Abp Jędraszewski: Człowiek jest wolny wtedy, kiedy jest otwarty na Bożą miłość

Abp Marek Jędraszewski przewodniczył uroczystej Eucharystii w kościele św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Krakowie w przeddzień 52. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Wolności - Człowiek jest wolny przede wszystkim wtedy, kiedy jest otwarty na Bożą miłość, przenikającą jego wnętrze i każącą świadczyć wobec wszystkich, także wobec nieprzyjaciół i wobec wrogów - mówił abp Marek Jędraszewski podczas kazania w kościele św. Jana. Metropolita krakowski podkreślił, że czczony od ...
Go Top